THUMBAIL-NGUYEN-VAN-LINH-NGUYEN-HUU-THO-scaled

Sắp hoàn thành nhánh đầu tiên hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến nhánh hầm đầu tiên sẽ hoàn thành cuối năm 2021 và thi công xong dự án cuối năm 2022.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *